Data

FilterActive filter: Toegankelijk | Reset

Informatieverstrekking gemeente

34 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt de mate waarin de informatieverstrekking vanuit de gemeente wordt ervaren door de Utrechtse inwoner op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

 • gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie;
 • duidelijk dat de informatie van de gemeente is;
 • informatie van de gemeente is goed leesbaar;
 • kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen;
 • gemeentelijke informatie in de lokale kranten is goed;
 • informatie op de gemeentelijke website is goed.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

Waardering: (10 stemmen)

Bijlagen

 • Informatieverstrekking gemeente

  20-12-2015, URL,

Dataset inventarisatie gemeente Utrecht

62 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Overzicht van de datasets die gebruikt worden binnen gemeente Utrecht. Het overzicht is een resultaat van een inventarisatie van datasets die momenteel wordt uitgevoerd binnen gemeente Utrecht. Dit overzicht is een ‘levendig’ document waar de nodige aanvullingen en aanpassingen (met betrekking tot datasets van gemeente Utrecht) gemaakt zullen worden. Het document zal minstens 1x per 3 maanden worden geupdate op de open data portal van gemeente Utrecht.

In dit overzicht is te zien welke datasets per organisatieonderdeel beschikbaar zijn, of deze datasets openbaar toegankelijk zijn en of deze datasets beschikbaar gesteld zijn als open data. Het verschil tussen openbaar toegankelijke datasets en ‘open datasets’ is dat open datasets ‘machine-leesbaar’ zijn en openbaar toegankelijke datasets (die geen open data zijn) zijn dat niet. Daarnaast biedt dit overzicht inzicht in welke datasets niet als open data beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld vanwege privacy of gebrek aan kwaliteit van de betreffende dataset.

Voor hergebruikers is dit overzicht bedoeld om inzicht te krijgen in welke datasets binnen gemeente Utrecht aanwezig zijn en welke daarvan beschikbaar zijn als open data (of dat in de toekomst gaan zijn) en welke niet met bijbehorende reden.

In het overzicht staan de datasets van organisatieonderdelen per tabblad weergegeven. Hier staan nog niet alle organisatieonderdelen bij vanwege het feit dat de inventarisatie van datasets binnen gemeente Utrecht nog in volle gang is.

De peildatum van de meest recente dataset is 1 juli 2015. In deze dataset staan de datasets mbt tot de volgende organisatieonderdelen van gemeente Utrecht weergegeven:

 • Basisregistraties (IB Informatievoorzieningen, Kernvoorzieningen);
 • Openbare ruimte en groen (Stadswerken, Stadsbeheer);
 • IB Onderzoek (IB Onderzoek);
 • Wijken;
 • Bureau NegenTien;
 • Projectorganisatie Stationsgebied;
 • Vastgoed;
 • Veiligheid.

Zoals gezegd zal dit overzicht alleen maar groeien met datasets van andere organisatieonderdelen van gemeente Utrecht.

In het overzicht staan de volgende gegevens weergegeven:

 • organisatieonderdeel;
 • dataset;
 • toelichting dataset;
 • toepassing dataset;
 • meetfrequentie;
 • bron;
 • openbaar toegankelijk?;
 • toelichting (openbaar toegankelijk?);
 • open data?;
 • toelichting (open data?);

Hieronder staat een uitleg weergegeven mbt een aantal van bovengenoemde termen:

 • openbaar toegankelijk?: is het mogelijk dat dataset openbaar toegankelijk (op internet) beschikbaar wordt of is gesteld?
 • open data?: is de dataset beschikbaar gesteld als open data?

Hier staat een link weergegeven naar het plan van aanpak inventarisatie datasets:

Waardering: (20 stemmen)

Bijlagen

 • Dataset inventarisatie Gemeente Utrecht

  20-12-2015, XLSX,