Data

FilterActive filter: Ziekte | Reset

Jongeren AWBZ 2011-2014

18 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Jongeren met een AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) indicatie in Utrecht in de jaren 2011 tm 2014. Deze tabel bevat regionale informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat in het verslagjaar een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf (AWBZ-gefinancierd). De indicaties zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg en door de Bureaus Jeugdzorg.

Waardering: (23 stemmen)

Bijlagen

 • Jongeren AWBZ

  22-02-2017, CSV,
 • Jongeren AWBZ

  22-02-2017, XLSX,

Overledenen doodsoorzaken

14 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Dataset mbt doodsoorzaken van overledenen in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar belangrijke onderliggende doodsoorzaken (Beldo-lijst), leeftijd en geslacht per regio. Overledenen worden getoond naar de gemeente van inschrijving. Van de volgende regio's zijn gegevens beschikbaar: landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten.

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Overledenen doodsoorzaken XLS

  22-02-2017, XLS,
 • Overledenen doodsoorzaken CSV

  22-02-2017, CSV,

Ervaren gezondheid

50 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten de tabel over ervaren gezondheid bij verschillende leeftijdscategorieën. Gegevens zijn o.a. afkomstig uit de Jeugdmonitor Utrecht 2013-2014.

Daarnaast een dataset uit de Gezondheidspeiling 2012 (observaties van personen vanaf 19 jaar).over hoe mensen hun gezondheid ervaren en of mensen ervaren dat ze belemmerd worden door lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening. De dataset bevat percentages (cijfers) die zijn uitgesplitst naar:

 • geslacht;
 • leeftijd;
 • achtergrond (bijv autochtoon of niet-westers);
 • opleidingsniveau;
 • huishouden (bijv paar met kinderen of eenpersoonshuishouden);
 • wijk;
 • krachtwijk.
Waardering: (2 stemmen)

Bijlagen

 • Kwaliteit van leven, volwassenen (19-64), GP 2012

  20-12-2015, CSV,
 • Kwaliteit van leven, senioren (65+), GP 2012

  20-12-2015, CSV,
 • Ervaren gezondheid

  04-03-2016, CSV,
 • Kwaliteit van leven, volwassenen en senioren (19+), GP 2012

  20-12-2015, CSV,
 • Ervaren gezondheid, jeugd, JGZ 2014-2015

  20-12-2015, CSV,
 • Ervaren gezondheid, jeugd, JMU 2013-2014

  20-12-2015, CSV,

Lichamelijke gezondheid

45 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Deze databestanden staan op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht en bevatten tabellen over chronische ziekten en aandoeningen en psychische en lichamelijke gezondheid bij verschillende leeftijdscategorieën (Jeugd Monitor Utrecht 2013-2014).

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/lichamelijke-gezondheid/page69.html

Waardering: (1 stem)

Bijlagen

 • Lichamelijke gezondheid, jeugd, JMU 2013-2014

  14-12-2015, CSV,
 • Ziekte en aandoeningen, volwassenen (19-64), GP 2012

  02-08-2016, CSV,
 • Ziekte en aandoeningen, senioren (65+), GP 2012

  02-08-2016, CSV,
 • Ziekte en aandoeningen, volwassenen en senioren (19+), GP 2012

  02-08-2016, CSV,
 • Lichamelijke gezondheid, jeugd (0-18), Achmea 2012

  02-08-2016, CSV,