Woningen geluidhinder gesubsidieerde isolatie

Waardering: (43 stemmen)

Dataset met overzicht van woningen met geluidhinder door verkeerslawaai die in aanmerking komen voor gesubsidieerde isolatie. Deze dataset bestaat uit twee soorten lijsten van woningen:

  • A-lijst: woningen met de hoogste geluidbelastingen ten gevolge van verkeerslawaai;
  • Raillijst: woningen met hoge geluidsbelastingen ten gevolge van railverkeer.

Meer informatie over woningen die in aanmerking komen voor gesubsidieerde isloatie, door geluidhinder, vind je hier:

Databestanden

A-lijst

Aangemaakt op: 12/20/2015 - 22:02
Last Modified: 12/20/2015 - 21:02

Eindmelding weg

Aangemaakt op: 12/20/2015 - 22:03
Last Modified: 12/20/2015 - 21:03

Raillijst

Aangemaakt op: 12/20/2015 - 22:03
Last Modified: 12/20/2015 - 21:03

Tags

Metadata

Veld Waarde
Versie 1
Bijgewerkt 2016-11-10T19:25:58.854841
Aangemaakt 2017-04-26T16:41:31.465573
Contact name Dataplatform
Contact email info@dataplatform.nl
Taal Nederlands
Thema Natuur en milieu
Data owner http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Emailaddress data owner opendata@utrecht.nl
Update frequency incidenteel
resource:size