Presentatie van data

De basis van het Dataplatform zijn de datasets die u kunt gebruiken voor eigen analyses of toepassingen. Wij bieden die data op verschillende manieren aan: als downloadbaar bestand, maar ook via een zogenaamde API. Op de pagina "Voor developers" leest u daar meer over.

Ons dataplatform biedt ook de mogelijkheid om data op verschillende manieren te visualiseren. Het is een extra manier om op een makkelijke manier een indruk te krijgen van de inhoud van datasets. In de toekomst zullen deze mogelijkheden verder worden uitgebreid zodat u deze visualisaties ook kunt hergebruiken. De komende periode zullen wij hieronder al een aantal voorbeelden plaatsen hoe datasets op verschillende manieren gepresenteerd kunnen worden.

Een ander voorbeeld waar we trots op zijn is Slim Melden. Slim Melden gebruikt onze eigen open data om het meldingenproces slimmer en eenvoudiger te maken. Voor de melder én voor de behandelaar. Geen overbodige gegevens meer invoeren én ook nog een correcte routering en registratie. 

Onderstaand dashboard geeft een overzicht van alle meldingen in de openbare ruimte in Utrecht vanaf 16 september 2016 die gaan zijn via Slim Melden (utrecht.slimmelden.nl). Het gaat om meldingen via de website, mobiele apparaten en telefonisch via het Klant Contact Centrum van de gemeente.

De data die voor dit dashboard is gebruikt, is voor iedereen beschikbaar als open data op Dataplatform.

Deze gegevens worden elke nacht aangevuld.

Het dashboard biedt verschillende mogelijkheden om de data te bekijken: per wijk/buurt, naar tijdsperiode of naar onderwerp. Bij onderwerpen gaat het om het aantal zaken, het percentage afgehandelde zaken en het aantal stemmen dat is uitgebracht. Stemmen zijn reacties op bestaande meldingen. Ze stellen niet mee als aparte zaak, maar geven wel een beeld hoe inwoners issues in de openbare ruimte beleven.

Het dashboard biedt ook een mogelijkheid om de spreiding van de meldingen over de dag te bekijken (wanneer wordt het meest gemeld) en toont een overzicht van de top 5 meldingen, zowel voor Utrecht als per wijk en buurt.