Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015.csv

  • Beschrijving: Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015
  • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
  • Format: CSV
  • Status: Bewerkt: titel samengevoegd met jaartal, volledig.
  • opmerking veldnamen: geen

Aangemaakt op: 08/16/2017 - 10:25
Last Modified: 08/16/2017 - 10:25